Niepoprawna pisownia

zielonom

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zieloną

Poprawna pisownia