Niepoprawna pisownia

nie zbyt

Niepoprawna pisownia, wyjątek: jako zaprzeczenie słowa zbyt, którego znaczenie to w sposób przekraczający czyjeś możliwości bądź czegoś lub kogoś. Synonimy: zanadto, zbytnio, nazbyt, nadmiernie, za bardzo. Słowo to może oznaczać także sprzedaż lub możliwość sprzedaży czegoś.


Poprawna pisownia

niezbyt

Poprawna pisownia, znaczenie: niezbyt oznacza, że jest czegoś niewiele, mało albo nawet bardzo mało. Może odnosić się do osobistych przeczuć lub samopoczucia i oznacza wówczas coś, co występuje w nieznacznym stopniu.
Słowo niezbyt zapisujemy łącznie. Stanowi ono wyjątek od zasady języka polskiego, podobnie jak niebawem, która mówi, że partykułę nie, używaną jako wykładnik zaprzeczenia, występującą przed przysłówkami niepochodzącymi od przymiotników, zapisujemy rozłącznie. Ze względu na to, iż jest to wyjątek, warto go dobrze zapamiętać.

Przykłady poprawnej pisowni

Niezbyt ładna ta pogoda, dlatego powinniśmy wejść do jakiejś knajpy i przeczekać nadciągającą burzę.
Niezbyt piękną masz tę fryzurę, chyba powinnaś iść do fryzjerki, żeby zajęła się twoimi włosami.
Niezbyt duża ta buda, którą kupiłeś dla psa. Burek na pewno się do niej nie zmieści, wymieńmy ją.


Niepoprawna pisownia

niezbyd

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie zbyd

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niesbyt

Niepoprawna pisownia