Poprawna pisownia

rozumiem

Poprawna pisownia, znaczenie: poprawnym zapisem tego słowa jest rozumiem, które pochodzi od czasownika rozumieć. Prawidłowy zapis należy wyjaśniać tym, iż czasownik ten należy do IV koniugacji lub – w innych klasyfikacjach – przyporządkowywany bywa do III. W jej składzie znajdują się takie czasowniki, których temat, będący w czasie teraźniejszym, kończy się na literę -e. W tym przypadku będzie to: rozumie, którego odmiana wymaga użycia:
1. w pierwszej osobie liczby pojedynczej litery mrozumiem,
2. w drugiej osobie liczby pojedynczej dwuznaku szrozumiesz,
3. w trzeciej osobie liczby pojedynczej jest to końcówka zerowa, co oznacza, że do tematu słowa niczego nie dodajemy – rozumie.
Rozumiem jest odmienią formą czasownika rozumieć, który oznacza, że ktoś pojął treść przekazywanej informacji albo polecenia. Słowa tego można również używać w odniesieniuu do znajomości języka obcego. Rozumieć to także zdawać sobie z czegoś sprawę albo przypisywać czemuś określone znaczenie.

Przykłady poprawnej pisowni

Rozumiem całą sytuację i mam nadzieję, że szybko ułoży się ona pomyślnie, dlatego chciałbym pomóc.
Nie rozumiem, dlaczego nie szanujesz, że ktoś może mieć odmienne zdanie, poglądy i zainteresowania.
Rozumiem twój światopogląd, ale ja mam inny, co nie oznacza, że będę przekonywał cię do zmiany zdania.


Niepoprawna pisownia

rozumię

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

rozumjem

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

rozumję

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

rozómiem

Niepoprawna pisownia