Ahoj to wyrażenie, które kojarzy nam się przede wszystkim z pozdrowieniem stosowanym przez marynarzy i żeglarzy. Konstrukcja ta pełni w zdaniach funkcję wykrzyknienia. Istnieją dwie teorie dotyczące drogi, którą przywędrowała ona do współczesnej polszczyzny. Według pierwszej, wyrażenie ahoj zostało zapożyczone z języka czeskiego, w którym dokładnie ten sam termin oznacza cześć. Zgodnie z drugą teorią zwrot ten należy traktować jako spolszczenie angielskiego wykrzyknienia ahoy, używanego na morzu jako zawołanie mające zwrócić uwagę na coś. Bez względu na to, z którego z języków przejęliśmy omawiane wyrażenie, jego pisownia zawsze powinna uwzględniać spółgłoskę h, a nie ch.

Poprawna pisownia

ahoj

Poprawna pisownia, znaczenie: zawołanie marynarskie lub czeskie przywitanie.

Przykłady poprawnej pisowni

W weekend nie ma mnie w mieście. Ahoj, Bałtyku, nadchodzę!
Postanowiłem, że w te wakacje wybiorę się na samotną wędrówkę po górach. Ahoj, przygodo!
Z powodu gęstej mgły, najpierw usłyszeliśmy okrzyk Ahoj! a dopiero później zauważyliśmy niewielką łódkę.


Niepoprawna pisownia

achoj

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ahoi

Niepoprawna pisownia