Poprawna pisownia

lekkomyślna

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

lekomyślna

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

lekko-myślna

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

lekko myślna

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

lekkomyźlna

Niepoprawna pisownia