Uwaga – słowo wulgarne!

Poprawna pisownia

kurwa

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo kurwa należy zapisywać przez u. Było słowem wykorzystywanym już w języku starosłowiańskim, również jako wyraz oznaczający kobietę lekkiego prowadzenia się. Jego obecne, obraźliwe znaczenie ukształtowało się około XV wieku.
Kurwa to obraźliwe słowo, oznaczające kobietę lekkiego prowadzenia się, dziwkę. Jest używane jako bardzo popularne przekleństwo.

Przykłady poprawnej pisowni

Kurwa! Nie wiem, jak to się stało, ale wjechałem w drzewo nowym samochodem ojca, zabije mnie!
Nie wiem, jak ta kurwa się tutaj dostała, ale nie zamierzam tolerować jej pod własnym dachem.
Ilekroć coś mu się zepsuło albo zrobił coś nieodpowiednio, przeklinał wszystko słowem kurwa.


Niepoprawna pisownia

kórwa

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kurfa

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kurła

Niepoprawna pisownia, wyjątek: prześmiewcza forma zapisu fonetycznego, często celowo zapisywana z błędem.

Niepoprawna pisownia

kórła

Niepoprawna pisownia