Poprawna pisownia

rzucił

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo rzucił należy zapisywać przez rz. Jest to słowo wywodzące się od prasłowiańskiego *ŕutiti, oznaczającego miotać, burzyć, rozwalać. Ze względu na swoje historyczne pochodzenie, jego pisownia została utarta tradycją.
Rzucił oznacza, że osoba płci męskiej, o której mowa, cisnęła czymś, miotnęła, ale także zostawiła coś lub kogoś. Jako czasownik zwrotny oznacza nagły, szybki ruch w jakimś kierunku.

Przykłady poprawnej pisowni

Rzucił piłką tak mocno, że wyleciała poza boisko i omal nie trafiła dziewczyny na widowni.
Kiedy Stasiek rzucił robotę, wszystkim wydawało się, że będzie miał problemy ze znalezieniem nowej.
Adam rzucił się do przodu, chcąc uratować dziecko, które weszło na ulicę pod rozpędzony samochód.


Niepoprawna pisownia

żucił

Niepoprawna pisownia