Niepoprawna pisownia

nie zadowolenia

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niezadowolenia

Poprawna pisownia