Niepoprawna pisownia

acappella

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

a cappella

Poprawna pisownia, znaczenie: a cappella to określenie utworu muzycznego, wykonanego bez udziału instrumentów. Wyrażenie to może pełnić w zdaniu zarówno funkcję przysłówka (zaśpiewali – jak? a cappella), jak i przymiotnika (utwór – jaki? a cappella).
Powyższy zwrot został zapożyczony bezpośrednio z języka włoskiego, w którym również funkcjonuje rozdzielnie, są to dwa osobne wyrazy, oznaczające w kościele. Należy zatem zapamiętać, że w myśl zasady, nakazującej zgodną z oryginałem pisownię wyrażeń obcego pochodzenia, sformułowanie to należy zawsze zapisywać osobno.

Przykłady poprawnej pisowni

Za wykonany a cappella utwór z najnowszej płyty, zespół otrzymał gromkie brawa.
Obszerny repertuar chóru obejmuje utwory od muzyki a cappella po duże formy oratoryjne, operowe i symfoniczne.
Ta piosenka jest przepiękna, a jej wersja a cappella jest jeszcze ładniejsza niż tradycyjna.


Niepoprawna pisownia

a kappella

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

akappella

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

acapela

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

a capela

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

akapella

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

a kapella

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

akapela

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

a kapela

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

acapella

Niepoprawna pisownia