Poprawna pisownia

niesprawiedliwie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niezprawiedliwie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie sprawiedliwie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie zprawiedliwie

Niepoprawna pisownia