Niepoprawna pisownia

nadzieji

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nadziei

Poprawna pisownia