Niepoprawna pisownia

nadzieji

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nadziei

Poprawna pisownia, znaczenie: jedna z form słowa „nadzieja” – konkretnie dopełniacz liczby pojedynczej tego rzeczownika. Znaczenie tego słowa to wiara, ufność i oczekiwanie na spełnienie czegoś lub urzeczywistnienie pragnień. Prawidłowy zapis słowa wynika z reguły ortograficznej, która mówi, że na końcu wyrazu po samogłosce zapisujemy wyłącznie i.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie trać nadziei, może wszystko się jeszcze ułoży.
Marek wiedział, że nie może tracić nadziei, bo to ostatnie co mu zostało.
Nie mam już w sobie nadziei na powodzenie naszej misji, nic z tego nie będzie.


Niepoprawna pisownia

nadzieii

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nadziejii

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

na dziei

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

na dzieji

Niepoprawna pisownia