Poprawna pisownia

nie za długi

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie zadługi

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niezadługi

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nieza długi

Niepoprawna pisownia