Poprawna pisownia

paraliż

Poprawna pisownia, znaczenie: termin związany z medycyną oznaczający utratę zdolności ruchowej spowodowaną uszkodzeniem układu nerwowego (ośrodkowego lub obwodowego). Zwrot może także oznaczać niezdolność do działania lub funkcjonowania, zanik aktywności, niemoc.


Niepoprawna pisownia

paralirz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

paralisz

Niepoprawna pisownia