Niepoprawna pisownia

obiado kolacja

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

obiadokolacja

Poprawna pisownia, znaczenie: powyższe określenie jest rzeczownikiem złożonym, czyli konstrukcją, w skład której wchodzą dwa osobne wyrazy – obiad i kolacja. Są one połączone samogłoską o. Należy zapamiętać, że takie połączenie powinno zawsze być zapisywane łącznie.
Terminem tym określamy posiłek o charakterze obiadu, który spożywany jest w porze kolacji.

Poprawna pisownia

obiad-kolacja

Poprawna pisownia, wyjaśnienie: obecnie językoznawcy dopuszczają również formę zapisu uwzględniającą łącznik, jednak wówczas brzmi ona obiad-kolacja.

Przykłady poprawnej pisowni

Z okazji swoich zaręczyn, moja siostra zaprosiła całą rodzinę na uroczystą obiadokolację.
O ile śniadania w tym hotelu były przepyszne, to obiadokolacje nie zrobiły na mnie dobrego wrażenia.
Zaproponowano mi pracę dodatkową podczas uroczystej obiadokolacji szefa.


Niepoprawna pisownia

obiado-kolacja

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

objadokolacja

Niepoprawna pisownia