Niepoprawna pisownia

obiado kolacja

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

obiadokolacja

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

obiado-kolacja

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

objadokolacja

Niepoprawna pisownia