Poprawna pisownia

nie wyobrażałam

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niewyobrażałam

Niepoprawna pisownia