Niepoprawna pisownia

bródny

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

brudny

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo brudny to przymiotnik, który odnosi się do rzeczy zanieczyszczonych, ochlapanych przez coś, albo takich, na których coś osiadło. W przenośni może dotyczyć także poczucia winy, grzechu albo piętna.
Wyraz brudny, a także rzeczownik brud, wywodzą się od prasłowiańskiego *brudъ. Takie pochodzenie słowa sprawiło, że stosuje się w nich pisownię przez u.

Przykłady poprawnej pisowni

Jej dom był zawsze lekko brudny, jakby nie była w stanie utrzymać w nim należytego porządku.
Chłopiec wrócić do domu kompletnie brudny po tym, jak koledzy pobili go i wytarzali w błocie.
Uważał, że jest moralnie brudny, dlatego postanowił zrewanżować się wszystkim, których skrzywdził.