Poprawna pisownia

porównywalne

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

poruwnywalne

Niepoprawna pisownia