Niepoprawna pisownia

krąszek

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

krążek

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

kronszek

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kronżek

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

krąrzek

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kronrzek

Niepoprawna pisownia