Poprawna pisownia

sposobnością

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

spozobnością

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z posobnością

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zposobnością

Niepoprawna pisownia