Niepoprawna pisownia

nie wtajemniczona

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niewtajemniczona

Poprawna pisownia