Niepoprawna pisownia

bemben

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

bęben

Poprawna pisownia, znaczenie: bęben to określenie instrumentu muzycznego, na którym gra się przy pomocy specjalnych pałeczek. Architekci nazywają tak również wieloboczną, eliptyczną bądź cylindryczną podbudowę pod kopułą. Bęben to także walcowata część jakiegoś urządzenia oraz grubiańskie określenie czyjegoś dużego brzucha.
Już w wydanym w 1927 roku Słowniku etymologicznym języka polskiego, którego autorem był Aleksander Brückner, widniała współczesna wersja słowa, czyli bęben. Można zatem założyć, że zapis przy użyciu samogłoski ę ma znaczenie historyczne i należy go przestrzegać. Pomyłki w pisowni wynikają najprawdopodobniej ze skojarzenia z niewystarczająco staranną artykulacją, podczas której dochodzi do zamiany trudniejszej do wymówienia samogłoski nosowej ę na połączenie głosek em.

Przykłady poprawnej pisowni

Kiedy muzyk po raz pierwszy uderzył w bęben, na widowni zapanowała absolutna cisza.
Jestem w stanie zarówno zagrać Chopina na fortepianie jak i cały wieczór bić w bęben – powiedział artysta.
Czy stosujesz jakiś preparat mający za zadanie ochronić bęben pralki przed osadzaniem się kamienia?


Niepoprawna pisownia

benben

Niepoprawna pisownia