Niepoprawna pisownia

momęt

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

moment

Poprawna pisownia, znaczenie: poprawną formą zapisu jest moment. Według zasad ortograficznych języka polskiego cząstkę en zapisujemy w wyrazach przed spółgłoskami zwartymi, takimi jak: t, d. Jest to słowo, które pochodzi z języka łacińskiego, gdzie brzmiało momentum, co może być dodatkowym wyjaśnieniem formy zapisu.
Moment to krótki odcinek czasu, chwila. Może być odcinkiem czasu, który wyodrębnia się z powodu jakiegoś ważnego wydarzenia. Jest to również wielkość, którą stosuje się w mechanice bryły i fizyce (np. moment pędu, moment obrotowy).

Przykłady poprawnej pisowni

Ten moment był dla niego tak ważny, że zamierzał zapamiętać go do końca życia z każdym szczegółem.
Kaśka uchwyciła na zdjęciu moment, w którym Łukasz skacząc na trampolinie znalazł się akurat w powietrzu,
To był moment, w którym musiał coś zrobić, dlatego ruszył pędem za uciekającym złodziejem.