Poprawna pisownia

drugi

Poprawna pisownia, znaczenie: liczebnik drugi zapisujemy przez u. Wyjaśnieniem może być etymologia tego słowa. Według A. Bruecknera słowo drugi w dawnej Polsce miało to samo znaczenie co druch, druchna, drużba. Oznaczało wówczas przyjaciela, z czasem przekształcając się na liczebnik, który zastąpił i praktycznie całkowicie wyparł określenie wtóry.
Drugi to liczebnik porządkowy rodzaju męskiego w liczbie pojedynczej. Oznacza coś albo kogoś, kto jest w opozycji do pierwszej osoby. Określenia używa się również do podkreślenia podobieństwa. Drugi to również ten, który może coś lub kogoś zastąpić. W matematyce oznacza element zbioru, składającego się z minimum dwóch elementów. Może odnosić się do części, na które można podzielić całość.

Przykłady poprawnej pisowni

Heniek przybiegł drugi do mety i nie był z tego zadowolony, bo liczył, że tym razem zdobędzie lepszą nagrodę.
Ja byłem drugi w kolejce, musiałem tylko na chwilę wyjść na zewnątrz, by odebrać telefon, więc proszę się nie pchać.
To jest mój drugi pies, poprzedni niestety zachorował i musieliśmy się z nim rozstać, bo nie przetrwał operacji.


Niepoprawna pisownia

drógi

Niepoprawna pisownia