Poprawna pisownia

nie dotarłem

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niedotarłem

Niepoprawna pisownia