Choć oba wyrażenia brzmią identycznie, nie należy stosować ich wymiennie, ponieważ oznaczają zupełnie coś innego. Warto zatem poznać zasady stosowania i zapisu każdego z poniższych wyrazów, w czym z pewnością pomogą przygotowane przez nas definicje, wzbogacone dodatkowo praktycznymi przykładami zdań z użyciem każdego z wariantów. Zachęcamy również do zadawania naszej redakcji pytań językowych – w tym celu stworzyliśmy sekcję komentarzy użytkowników.

Poprawna pisownia

karzesz

Poprawna pisownia, znaczenie: sformułowanie karzesz to czasownik przechodni niedokonany karać, również odmieniony w drugiej osobie liczby pojedynczej. Oznacza on: wymierzać karę, wprowadzać sankcję czy też wydawać upomnienie. Jego zapis warunkuje reguła nakazująca pisownię rz, jeśli w wyrazach pokrewnych lub w innej formie tego samego słowa dwuznak ten wymienia się na r (tutaj: karzesz bo karać).

Przykłady poprawnej pisowni

Oboje zawinili. Nie wiem czemu karzesz tylko jego.
Moim zdaniem karzesz ją zbyt surowo. Przemyśl to.
Podoba mi się to, że nawet jeśli karzesz swoje dzieci to robisz to mądrze i sprawiedliwie.


Poprawna pisownia

każesz

Poprawna pisownia, znaczenie: każesz to czasownik nieprzechodni modalny kazać, odmieniony w drugiej osobie liczby pojedynczej. Jego znaczenie to: wydać rozkaz lub też polecenie zrobienia czegoś. Wyraz ten należy zawsze zapisywać przez ż, zgodnie z zasadą językową, która mówi, że spółgłoskę tę zapisujemy wówczas gdy w innej formie tego samego wyrazu lub w wyrazach pokrewnych wymienia się na z. W tym przypadku piszemy każesz bo kazać.

Przykłady poprawnej pisowni

Jeśli każesz mi ją przeprosić to to zrobię, jednak nie będą to szczere przeprosiny.
Czemu każesz jej pracować tak ciężko?
Czy każesz swoim pracownikom sprzątać ich stanowiska pracy czy zatrudniasz w tym celu jeszcze jedną osobę?