Poprawna pisownia

nie wrócić

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie wrucić

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niewrócić

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie wrócidź

Niepoprawna pisownia