Niepoprawna pisownia

puźno

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

późno

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to przysłówek, który komunikuje, że coś ma miejsce z opóźnieniem, po upływie czasu dłuższego niż oczekiwano lub dłuższego niż zwykle, że coś ma miejsce pod koniec jakiegoś okresu lub czasu, w nocy lub wieczorem, lub jest w stosunkowo zaawansowanym wieku. Pisane wyłącznie przez ó z kreską i niestety niewymienne, a więc trzeba po prostu zapamiętać pisownię. Oboczności ó:o wprawdzie można się doszukiwać się zgodnie z etymologią i staropolską pisownią słowa pozdny, co jednak nie jest zbyt dużym ułatwieniem przy zapamiętywaniu. Słowo tworzy kolokację zbyt późno oraz posiada synonim nocą.

Przykłady poprawnej pisowni

Młoda damo, jeśli jeszcze raz wrócisz tak późno i obudzisz wszystkich w domu, wtedy na pewno dostaniesz szlaban na wyjścia na imprezy!
Pamiętaj, pierwsza zasada mówi, że nigdy nie jest zbyt późno, zaś druga, że zawsze trzeba walczyć do samego końca.
Zima w tym roku rozpoczęła się wyjątkowo późno, dzięki czemu mogliśmy się cieszyć bardzo ciepłą końcówką lata.
Bierz się za naukę, nie jest jeszcze tak późno żebyś kładła się spać, a materiału do przerobienia masz niewiele.


Niepoprawna pisownia

póśno

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

puśno

Niepoprawna pisownia