Niepoprawna pisownia

niekaż

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie każ

Poprawna pisownia, od słowa kazać, znaczenie: wydawać rozkaz albo polecenie; polecać, zarządzać, rozkazywać; powodować, zmuszać.