Poprawna pisownia

nie zaznają

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie zaznajom

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niezaznają

Niepoprawna pisownia