Niepoprawna pisownia

kłudka

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

kłódka

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to przenośne urządzenie służące do zamykania, zawierające pałąk oraz sztabkę z zamkiem.
Rzeczownik ten powinien być zawsze zapisywany przez ó, co jest motywowane jego etymologią. Dawniej wyraz kłódka używany był jako zdrobnienie od terminu kłodaklocka, wykorzystywanego do zamykania czegoś lub też służącego jako zapora (stąd zresztą wywodzi się używany do dnia dzisiejszego związek frazeologiczny: rzucać komuś kłody pod nogi). Dla przypomnienia, w języku polskim obowiązuje zasada, która mówi, że ó piszemy wówczas, gdy w innej formie tego samego wyrazu lub w wyrazie pokrewnym wymienia się na o, e lub a. W tym przypadku zachodzi wymiana kłódkakłoda.

Przykłady poprawnej pisowni

W pierwszej szufladzie pod lustrem powinna leżeć nowa kłódka, którą kupiłam wczoraj.
Do dziś nie mogę zrozumieć, czemu moi sąsiedzi zamykają piwnicę aż na dwie kłódki.
Kłódka zamykająca drzwi do mojego garażu była zniszczona – wtedy zrozumiałam, że zostałam okradziona.


Niepoprawna pisownia

kłutka

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kudka

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kutka

Niepoprawna pisownia