Niepoprawna pisownia

nie właściwie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niewłaściwie

Poprawna pisownia