Poprawna pisownia

fair

Poprawna pisownia, znaczenie: fair to zachowanie sprawiedliwe i uczciwe, zgodne z normami etycznymi. Często używa się go do opisu zachowania uczestników gry sportowej, ale można powiedzieć też tak o każdym innym postępowaniu.
Określenie to zostało zaczerpnięte z języka angielskiego w swojej niezmienionej formie, dlatego powinno zostać zapisane jako fair, niezależnie od swojego fonetycznego brzmienia.

Przykłady poprawnej pisowni

To nie było fair! Zaznaczyłeś sobie karty, kiedy graliśmy w nie wczoraj, dlatego zawsze przegrywałem.
Daniel nie lubił gier sportowych, w których jego koledzy nie postępowali zgodnie z zasadami fair play.
Anka zawsze stara się postępować fair i jest bardzo prawdomówna, ale nie wszyscy to doceniają.


Niepoprawna pisownia

fer

Niepoprawna pisownia