Opisane poniżej wyrazy są homofonami – oznacza to, że brzmią identycznie, jednak ich znaczenia różnią się. Aby nie popełnić błędu niezbędna jest znajomość obu tych słów – dlatego też zachęcamy do zapoznania się z poniższymi definicjami i przykładami zdań, które lepiej wyjaśnią różnice między nimi. Przypominamy tez o możliwości zadawania naszej redakcji pytań językowych w sekcji komentarzy pod artykułem.

Poprawna pisownia

Bug

Poprawna pisownia, znaczenie: Bug to nazwa rzeki, przepływającej przez terytorium Polski, Ukrainy oraz Białorusi. Jest to nazwa własna, a zatem zawsze powinna być zapisywana wielką literą.

Przykłady poprawnej pisowni

Zbudowany w XIX wieku Kanał Królewski łączy Bug przez Prypeć z Dnieprem.
Nazwa rzeki Bug została przejęta przez Lechitów od ludności, która wcześniej zamieszkiwała jej dorzecze.
Terespol to jedna z miejscowości leżącej nad rzeką Bug.


Poprawna pisownia

Bóg

Poprawna pisownia, znaczenie: Bóg to z kolei istota potężniejsza od człowieka, która ma wpływ na jego losy, ale także na wszelkiego rodzaju zjawiska atmosferyczne i związane z Ziemią. Gdy mamy na myśli jednego z wielu bogów w religii politeistycznej, to rzeczownik ten zapiszemy małą literą, myśląc z kolei o jedynym Bogu, którego wyznają religie monoteistyczne, należy użyć wielkiej litery. Słowo to zapisujemy przez ó, ponieważ pomiędzy formą podstawową a formami odmienionymi w przypadkach zależnych zachodzi oboczność ó:o.

Przykłady poprawnej pisowni

Jeśli tylko okażesz skruchę, Bóg wybaczy Ci Twoje grzechy.
Bóg często nazywany jest sprawiedliwym sędzią.
Od wielu setek lat ludzkość zastanawia się, czy Bóg naprawdę istnieje.