Poprawna pisownia

nieodpłatne

Poprawna pisownia, znaczenie: bezpłatne, nie wymagające wniesienia opłaty.


Niepoprawna pisownia

nie od płatne

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie odpłatne

Niepoprawna pisownia