Poprawna pisownia

tamtędy

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie tamtędy oznacza odbywanie podróży okrężną, dalszą drogą lub nie tą trasą, która była ustalona na początku, a inną.
Tamtędy należy zapisywać przez ę, ponieważ samogłoska ta występuje przed zwarto-szczelinowym d. Zgodnie z zasadami polskiej pisowni, wszystkie wyrazy, w których ę pojawia się przed spółgłoskami p, b, t, d, c, dz, cz, ć, dź, dż, k, g, muszą posiadać samogłoskę, a nie dwuznak en.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie mogłeś iść tamtędy? Droga jest dalsza, ale lepsza, dzięki czemu nie miałbyś tyle błota na butach.
Tamtędy nie da się przejechać, sprawdziłem wczoraj. Musimy wybrać inną trasę rowerową.
Gdybyś nie szedł tamtędy, pewnie nigdy byśmy się nie spotkali. Co za szczęśliwy przypadek!


Niepoprawna pisownia

tamtendy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

tam tendy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

tam tędy

Niepoprawna pisownia