Poprawna pisownia

tamtędy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

tamtendy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

tam tendy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

tam tędy

Niepoprawna pisownia