Niepoprawna pisownia

nie wjedzieć

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie wiedzieć

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niewiedzieć

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niewjedzieć

Niepoprawna pisownia