Niepoprawna pisownia

rzona

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

żona

Poprawna pisownia