Poprawna pisownia

niewiedza

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz ten w każdym przypadku należy zapisywać razem. Jest to połączenie partykuły nie z rzeczownikiem, a wśród zasad poprawnej polszczyzny znajdziemy regułę, która nakazuje łączny zapis takich konstrukcji niezależnie od kontekstu zdania.
Niewiedza to rzeczownik rodzaju żeńskiego. Terminem tym określamy niedouczenie, niedoinformowanie, brak dostatecznej wiedzy na jakiś temat, nieświadomość czegoś, ignorancję dotyczącą jakiegoś tematu, nieznajomość czegoś.

Przykłady poprawnej pisowni

Na przeszkodzie do awansu stoi Twoja niewiedza oraz ignorancja.
Niewiedza dotycząca tego, co naprawdę zdarzyło się wczoraj, nie usprawiedliwia Twoich ostrych słów.
Sama niewiedza na temat tego, ile faktycznie powinniśmy jeść oraz jak powinien wyglądać zbilansowany posiłek, jest dużym problemem.


Niepoprawna pisownia

nie wiedza

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niewjedza

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie wjedza

Niepoprawna pisownia