Niepoprawna pisownia

połuż

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

połóż

Poprawna pisownia, znaczenie: czasownik ten należy zawsze zapisywać przez ó oraz ż. W języku polskim obowiązuje reguła, mówiąca, iż ó zapisujemy wówczas, gdy w innej formie tego samego wyrazu lub w wyrazie pokrewnym wymienia się na o, e lub a. W tym przypadku należy wziąć pod uwagę bezokolicznik położyć – zachodzą tutaj oboczności ó:o. Pisownię przez ż warto po prostu zapamiętać, gdyż żadna z reguł poprawnej polszczyzny konkretnie jej nie uzasadnia.
Połóż jest to odmieniona w trybie rozkazującym forma czasownika położyć. Jego znaczenia to: zmienić kogoś lub czegoś pozycję z pionowej na poziomą, umieścić coś na czymś, zapewnić komuś miejsce do spania, spowodować, że coś zostało zakończone niepowodzeniem, ale również: zabić kogoś lub ciężko ranić strzałem z broni palnej oraz pokryć czymś jakąś powierzchnię.

Przykłady poprawnej pisowni

Jeśli dziś uda mi się zagruntować ściany, to proszę, połóż jutro na nie pierwszą warstwę farby.
Jeśli nie spałeś przez całą noc, to połóż się po południu chociaż na godzinkę.
Kiedy już odbierzesz moją przesyłkę, to połóż ją, proszę, na stole w kuchni.


Niepoprawna pisownia

połusz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

połurz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

połósz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

połórz

Niepoprawna pisownia