Poprawna pisownia

nie wierzyli

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niewierzyli

Niepoprawna pisownia