Niepoprawna pisownia

nie dopuszczona

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niedopuszczona

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niedopószczona

Niepoprawna pisownia