Niepoprawna pisownia

trzy letni

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

trzyletni

Poprawna pisownia, znaczenie: właściwą formą słowa trzyletni jest pisownia łączna. Jest to przymiotnik niestopniowalny w liczbie pojedynczej, składający się z dwóch członów: liczebnika (trzy) i rzeczownika (lata). Oznacza okres czasu, który trwa trzy lata albo określa wiek dziecka, zwierzęcia, rośliny lub przedmiotu. Wyrazy pokrewne: trzylatka, trzylecie.

Przykłady poprawnej pisowni

Trzyletni plan odbudowy gospodarczej ustalony na lata 1947-1949 był pierwszym planem wieloletnim realizowanym w powojennej Polsce.
Do lekarza rodzinnego przyszła mama z trzyletnim synkiem na bilans zdrowia i szczepienie WZW typu A, przeciwko meningokokom.
Reforma systemu oświaty przeprowadzona w 1999 roku w Polsce, zakładała przekształcenie dwustopniowego szkolnictwa i utworzenie trzyletnich szkół gimnazjalnych.


Niepoprawna pisownia

trzy-letni

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

tszyletni

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

tżyletni

Niepoprawna pisownia