Poprawna pisownia

nieczynne

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to przymiotnik w rodzaju nijakim. Określamy nim coś zamkniętego (na przykład sklep), niefunkcjonującego lub też nieoddanego do użytku czy nienadającego się do eksploatacji. Możemy też powiedzieć tak na osobę lub rzecz, która obecnie nie wykonuje żadnej czynności, nie znajduje się w stanie czynnym. Chemicy z kolei określają tak związki, niepowodujące żadnych zmian oraz niewywołujące reakcji chemicznych.
Nieczynne to połączenie partykuły nie z przymiotnikiem w stopniu równym. Zgodnie z obowiązującą w polszczyźnie regułą, która nakazuje łączny zapis takich połączeń, określenie to należy zawsze zapisywać razem.

Przykłady poprawnej pisowni

Musimy zrobić dziś większe zakupy, ponieważ jutro wszystkie sklepy będą nieczynne.
Przepraszam, jesteśmy dziś w trakcie remanentu – nasze stoiska są nieczynne.
Poza sezonem niemal wszystkie sklepy w znanych kurortach są nieczynne.


Niepoprawna pisownia

nie czynne

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nieczyne

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie czyne

Niepoprawna pisownia