Poprawna pisownia

nie wiadomo

Poprawna pisownia, znaczenie: zwrotem nie wiadomo sugerujemy w naszej wypowiedzi, że ma ona charakter jest przypuszczający albo pytający, czyli to, o czym się wypowiadamy jest dla nas na ten moment nieokreślone, nieznane albo niepewne. Do synonimów tego zwrotu zaliczyć możemy słowa: rzekomo, chyba, podobno lub może. Jedyna poprawna (nie licząc wyjątku) rozłączna forma zapisu tego wyrażenia wynika bezpośrednio z zasady pisowni, zgodnie z którą partykułę „nie” stanowiącą wykładnik zaprzeczenia piszemy zawsze rozdzielnie z wyrazami mającymi znaczenie czasownikowe.

Przykłady poprawnej pisowni

Ponieważ nie wiadomo który z was zgubił moje pieniądze odpowiecie kolektywnie po równo.
Jeśli nie wiadomo co było jego motywem to z całą pewnością były to pieniądze.
Nie wiadomo skąd rząd weźmie pieniądze na sfinansowanie obietnic wyborczych, obawiam się, że z naszych podatków.


Niepoprawna pisownia

niewiadomo

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne w zapisie łącznym kiedy jest częścią zwrotu potocznego „homo niewiadomo” (zapisywanego także w sposób „homo-niewiadomo”). Zwrot ten to obraźliwe określenie na homoseksualistę lub osobę o bliżej niezidentyfikowanej seksualności, choć bywa używany również do używanego czasem również do zakwestionowania przynależności jakiejś osoby do gatunku homo sapiens (jako obraza inteligencji jakiejś osoby w rozmowie z nią).

Niepoprawna pisownia

nie wjadomo

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niewjadomo

Niepoprawna pisownia