Niepoprawna pisownia

puty

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

póty

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz póty jest stosunkowo rzadko wykorzystywany w potocznej polszczyźnie. Oznacza do momentu, w którym. Jest synonimem dla dopóki i często występuje w parze póki… póty.
Słowo póty należy zapisywać przez ó. Pochodzi ono od staropolskiego wyrażenia oznaczającego do tego momentu. Jego obecna forma to ewolucja prasłowiańskiego wyrażenia. Występujące tam ó jest wynikiem wymiany o na tę właśnie samogłoskę.

Przykłady poprawnej pisowni

Póki jesteś u babci, póty możesz posprawdzać dla mnie trochę informacji w jej rodzinnych zapiskach.
Póty nie wykonasz wszystkiego, co ci kazałem zrobić, nigdzie nie wyjdziesz z tego pokoju!
Póty Henryk był wśród nich, musiał zachowywać się podobnie, aby nie wyróżniać się z tłumu.