Poprawna pisownia

prostsze

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo prostsze należy zapisywać przez sz. Pochodzi ono od wyrazu proste i jest stopniem wyższym tego przymiotnika. Ze względu na stopniowanie przymiotnika, występuje tutaj sz, które jest wyjątkowo dopuszczalne właśnie w stopniu wyższym i najwyższym nawet po spółgłoskach, po których zazwyczaj występuje rz.
Prostsze to synonim do słowa łatwiejsze, często używany do podkreślenia, iż jakieś zadanie można wykonać bez większych komplikacji i wysiłku, w porównaniu do poprzedniego. Może także odnosić się do kształtu, który jest bardziej prosty lub równy, niż jakiś inny.

Przykłady poprawnej pisowni

To zadanie jest prostsze, niż sądziłem. Mogę je zrobić w kilka minut i przejść do następnego.
Sprawdziany u nowej pani od matematyki były prostsze, niż u jej poprzedniczki, więc wszyscy ją polubili.
Ulice w tamtym mieście są prostsze, niż u nas, dlatego łatwiej jeździ się tam samochodem.


Niepoprawna pisownia

prostrze

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

prostże

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

proztsze

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

prościejsze

Niepoprawna pisownia