Poprawna pisownia

towarzyszyło

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

toważyszyło

Niepoprawna pisownia