Stwierdzenie nie warto to dwa osobne słowa i nie powinny być zapisywane łącznie, jest to bowiem błąd językowy (niezależnie od kontekstu zdania).

Poprawna pisownia

nie warto

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niewarto

Niepoprawna pisownia