Poprawna pisownia

renta

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo renta należy zapisywać przez en. Wynika to z faktu, iż zostało ono zapożyczone z języka niemieckiego, w którym brzmi die Rente. Zgodnie z zasadą języka polskiego, słowa zapożyczone i nie spolszczone należy zapisywać zgodnie z ich oryginalnym brzmieniem.
Renta to świadczenia pieniężne, które regularnie wypłacane są przez instytucję ubezpieczeniową na rzecz osoby, która jest niezdolna do pracy. Może być wypłacana także rodzinie osoby zmarłej, będące pomocą w utrzymaniu. Rentą nazywane są także świadczenia pieniężne, otrzymywane przez osobę będąca posiadaczem akcji, obligacji lub innych kapitałów.

Przykłady poprawnej pisowni

Uważam, źe Grażynie należy się po tym wypadku renta, ale komisja oceniła, że powinna wrócić do pracy.
Wczoraj przyszła do mojego taty renta. Spodziewał się podwyżki, ale niestety nic nie dostał.
Pani Joannie przysługuje renta rodzinna po śmierci męża, zwłaszcza, że ma do wychowania trójkę dzieci.


Niepoprawna pisownia

ręta

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

renda

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ręda

Niepoprawna pisownia