Niepoprawna pisownia

nie warta

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niewarta

Poprawna pisownia